KatalogernaHEM | PRODUKTER | BROSCHYRER | LADDA HEM | CERTIFIKAT | NEWS
FÖRETAGET | KUNDER | OFFERTSERVICE | KONTAKTA OSS | GLOBAL LOCATORROTORK GRUPPEN


Rotork Sweden AB

Remote Control

Produkter
Pneumatiska
90° don
Normala applikationer: RC200
RC200 med hand-manöverenhet M1
RCG90-100SR M1
Krävande applikationer: RCG90-100, RCC,
RCC Firesafe,
Rotork GP&GH

Korrosiv miljö: RCT
Höga vridmoment:
RCG90-100, RC88,
Rotork GP&GH

Dosering: RC200-DOS

Elektrohydrauliska 90° don
El manöverdon med fjäderretur

Elektriska
90° don
RCEL005-250
Schischek information
ExMax
ExRun
ExCos
ExReg

Pneumatiska
180° don
Vridrörelse 0°-180°

Pneumatiska flervarvsdon
Flervarvsapplikationer:
Twin Power

Tillbehör
Indikeringsbox
 RCE4, RCE4L
Indikeringsbox Ex säker
RC1990

Induktiv ändlägesindikering
Magnetventiler
Lägesställare
Montagesatser
Manöverskåp

Support
Teknisk rådgivning, utbildning, idrifttagning och service

RC200

Pneumatiska 90° vriddon
 
Remote Control pneumatiska och hydrauliska vriddon i kvartsvarvsutförande bygger på den välkända Scotch Yoke-principen.

RC200-serien har utrustats med en universell drivaxel som passar både DIN och ISO standard, vilket ytterligare förenklar montering och installation.
   Lågfriktionstätningar i kombination med hög ytfinish, permanentsmörjning och lagringar ger donet hög verkningsgrad, låg luftförbrukning samt en lång och underhållsfri livslängd. Detta ger långsiktigt en mycket god totalekonomi tack vare lägre energiförbrukning och ett minimum av oplanerade och kostnadskrävande driftstopp.
   Aggressiva miljöer och komplicerade applikationer ställer ibland krav på specialanpassade lösningar. RC200-serien finns i många olika utföranden.

 


Rotork Sweden AB
 Postadress: P.O. Box 80, SE-791 22 Falun, Sweden
Leveransadress: Kontrollvägen 15, SE-791 45 Falun, Sweden
Tel: +46 (0)23 587 00  ▪  Fax: +46 (0)23 587 45
www.rotork.com ▪  falun.info@rotork.com
 

© 2015 Rotork Sweden. This website uses cookies.
The Remote Control product logo is a registered trademark of Rotork Sweden AB.
Rotork Sweden AB is a part of Rotork Fluid Systems.