KatalogernaHEM | PRODUKTER | BROSCHYRER | LADDA HEM | CERTIFIKAT | NEWS
FÖRETAGET | KUNDER | OFFERTSERVICE | KONTAKTA OSS | GLOBAL LOCATORROTORK GRUPPEN


Rotork Sweden AB

Remote Control

Produkter
Pneumatiska
90° don
Normala applikationer: RC200
RC200 med hand-manöverenhet M1
RCG90-100SR M1
Krävande applikationer: RCG90-100, RCC,
RCC Firesafe,
Rotork GP&GH

Korrosiv miljö: RCT
Höga vridmoment:
RCG90-100, RC88,
Rotork GP&GH

Dosering: RC200-DOS

Elektrohydrauliska 90° don
El manöverdon med fjäderretur

Elektriska
90° don
RCEL005-250
Schischek information
ExMax
ExRun
ExCos
ExReg

Pneumatiska
180° don
Vridrörelse 0°-180°

Pneumatiska flervarvsdon
Flervarvsapplikationer:
Twin Power

Tillbehör
Indikeringsbox
 RCE4, RCE4L
Indikeringsbox Ex säker
RC1990

Induktiv ändlägesindikering
Magnetventiler
Lägesställare
Montagesatser
Manöverskåp

Support
Teknisk rådgivning, utbildning, idrifttagning och service
Scotch Yoke

Scotch Yoke-funktionen kännetecknas av ett förhöjt vridmoment där det behövs - i början och slutet av varje manöver. Det ökar säkerheten och ger låg energiförbrukning.

Fördelar:
• Högt vridmoment där det behövs.
• Kompakta mått. Ca 30 % mindre än kuggstångsdon.
• Låg luftförbrukning. Ca 30 % mindre än kuggstångsdon.
• Lång livslängd.
• Säker att montera, kolvarna kan ej kuggas i fel.
• Bra regleregenskaper. Glappfri kraftöverföring och låg friktion, eftersom överföringen sker via lager.
• Gynnsam utväxling, ger gynnsamt hastighetsförlopp i
reglerområdet. D v s lägre vridningshastighet ju närmare ändlägena man kommer.

Vridmoment
DA - Dubbelverkande = luft i båda riktningarna


SR - Enkelverkande = luft i en riktning, fjäderretur


Diagrammet ovan jämför vridmomentet mellan Scotch Yoke-don och kuggstångsdon, vid samma slagvolym = samma luftförbrukning. Scotch Yoke-donet ger ca 50 % högre lossdragnings- och stängningsmoment (0°) jämfört med kuggstångsdonet.
   Diagrammet för enkelverkande don med fjäderretur visar att Scotch Yoke ger ett förhöjt vridmoment i fjäderreturläget = säkerhetsläget, där det verkligen krävs säker funktion.
RC-donets Scotch Yoke har snedställda spår, för att vridmomentet skall bli högst i stängt läge, där de flesta ventiler kräver mest kraft.
   Normal dimensionering av vriddon kräver 20-30 % säkerhetsmarginal, för att klara ventiler som åldras och slits. Dimensionerande vridmoment är ventilens momentbehov i stängt läge (0°) för såväl lossdragning som stängning. Dessa förutsättningar gäller både för Scotch Yoke- och kuggstångsdon. Diagrammet visar tydligt att ett kuggstångsdon då blir ca 1,5 ggr större än ett Scotch Yoke-don för att klara samma ventil.


Rotork Sweden AB
 Postadress: P.O. Box 80, SE-791 22 Falun, Sweden
Leveransadress: Kontrollvägen 15, SE-791 45 Falun, Sweden
Tel: +46 (0)23 587 00  ▪  Fax: +46 (0)23 587 45
www.rotork.com ▪  falun.info@rotork.com
 

© 2015 Rotork Sweden. This website uses cookies.
The Remote Control product logo is a registered trademark of Rotork Sweden AB.
Rotork Sweden AB is a part of Rotork Fluid Systems.